Header Ads

ސަމާ ޢީދު ޗެލެންޖް ކަޕް 2017ގެ ފައިނަލަށް އެފް.ސީ ބީޗް ސިޓީ އާއި ލަޔަން ދަތުރުކޮށްފި

ސަމާ ޢީދު ޗެލެންޖް ކަޕް 2017ގެ ފައިނަލަށް އެފް.ސީ ބީޗް ސިޓީ އާއި ލަޔަން ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

އެފް.ސީ ބީޗް ސިޓީ އެއްކޮޅުން ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރީ މިއަދު ކުޅެވުނު އެފް.ސީ ބީޗް ސިޓީ އާއި ބޫތް ކަންމަތި ބައްދަލުކުރި ސެމީފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ މެޗް 1-0 ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ. އަދި އަނެއްކޮޅުން ލަޔަން ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރީ މިއަދު ކުޅެވުނު ލަޔަން އާއި ޒީރު ސްޕޯޓްސް ބައްދަލުކުރި ސެމީފައިނަލްގެ ދެވަނަ މެޗް 2-0 ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ.


މިމުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗް އޮންނަނީ މާދަމާ ހަވީރު ކުލަބު ސަމާ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގައެވެ.

No comments