Header Ads

ޢީދު އުފާ ބަށި މުބާރާތް 2017 ފެށިއްޖެ

ފިޠުރު ޢީދުގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ "ޢީދު އުފާ ބަށި މުބާރާތް 2017" މިއަދު ހަވީރު ފެށިއްޖެއެވެ. މިމުބާރާތުގެ މެޗްތައް ކުޅެމުންދަނީ ސްކޫލް ބޯޅަ ދަނޑުގެ އިރުމަތީ ފަރާތުގައި އޮންނަ ހުސްބިމުގައެވެ.

މި މުބާރާތުގައި 3 ޓީމެއް ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. އެއީ އެއީ، ހިތްވަރު، ހަބޭސް އަދި ރޫޙް އެވެ. މި މުބާރާތުގެ މެޗްތައް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ތިރީގައިވާ ތާވަލާއެއްގޮތަށް ކަމަށް މިކަން އިންތިޒާމްކުރާ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވައެވެ.
§        ރޫޙް - ހިތްވަރު (25 ޖޫން 2017، 16.15)
§        ހަބޭސް - ރޫޙް (26 ޖޫން 2017، 16.15)
§        ހިތްވަރު - ހަބޭސް (27 ޖޫން 2017، 16.15)
§        ފައިނަލް (އެންމެ ގިނަ ޕްއިންޓް ލިބޭ ދެ ޓީމް) (28 ޖޫން 2017، 16.15)


No comments