Header Ads

އިމާމުވެ ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރާނެ ޙާފިޡަކު ކުމުންދޫއަށް ގެނެސްފި

1438 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހު ކުމުންދޫގައި ޙިފުޡުކޮށް އިމާމުވެ ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރާނެ ޙާފިޒަކު މިއަދު ކުމުންދޫއަށް ގެނެސްފައިވާކަމަށް ކުމުންދޫ ކައުންސިލުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކުމުންދޫ ކައުންސިލުން ވިދާޅުވާގޮތުގައި މިއަހަރު ޙާފިޒު ގެނައުމުގެ އެންމެހައި ޚަރަދުތަކެއް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުންކަމަށެވެ. އަދި ޙާފިޒު ގެނައުމަށް އެހީތެރިވި ފަރާތްތަކަށް އެ ކައުންސިލުން ޝުކުރު ދަންނަވާކަމަށެވެ.

No comments