Header Ads

ކުމުންދޫ ވޮލީ ޓީމާއި ނޭކުރެންދޫ ވޮލީ ޓީމް އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއް ކުޅެފި


ހދ.ކުމުންދޫ އުތުރު އަވަށު ފިރިހެން ވޮލީ ޓީމާއި ހދ.ނޭކުރެންދޫ ފިރިހެން ވޮލީ ޓީމް އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއް އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅެފިއެވެ. މިމެޗްގައި 3 ސެޓް 2 ސެޓުން ކުރި ހޯދީ ނޭކުރެންދޫ ވޮލީ ޓީމެވެ. މި މެޗް ކުޅެފައިވަނީ ހދ.ނޭކުރެންދޫގައެވެ.

ހދ.ކުމުންދޫ އުތުރު އަވަށު ވޮލީ ޓީމްގެ ކުޅުންތެރިއެއް ކުމުންދޫ އޮންލައިން އަށް މަޢުލޫމާތު ދެމުން ބުނީ މި މެޗަކީ ކުމުންދޫގައި ވޮލީ ކުޅުން އާލާކުރުމަށާއި އެކުވެރިކަން އާލާކުރުމަށް ކުރަމުންދާ ކަމެއްކަށެވެ.

No comments